Als senior salarisadministrateur vanaf de start op 1 juli 2005 bij Salarisprofs gewerkt en het bedrijf mee helpen opbouwen. Salarisprofs ontstond doordat alle interim-medewerkers/senior salarisadministrateurs van detacheringsbedrijf 123Interim uit Bilthoven gingen samenwerken in een bedrijf dat al snel Salarisprofs als handelsnaam kreeg en van waaruit alle salarisspecialisten gedetacheerd konden worden.
Vanuit Salarisprofs gedetacheerd geweest bij de volgende ondernemingen:


Jeugdzorg en JeugdGGZ-Stichting Levvel, Amsterdam

Medewerker Servicepunt Personeel, salarisadministratie

Juli 2020 tot en met april 2021

Stichting Levvel is de nieuwe naam van de gefuseerde instellingen Stichting Spirit (Jeugdzorg) uit Amsterdam en Stichting De Bascule (Jeugd-GGZ) uit Duivendrecht. Vanuit de Spirit-organisatie betrokken bij alle fusie-werkzaamheden voor deze 2 stichtingen, aanspreekpunt voor leidinggevenden en medewerkers over onderwerpen m.b.t. de salarisadministratie-gevolgen van de reorganisatie. Trekker van het project voor de invoering per 1 januari 2021 van de mobiliteitsregeling Reisbalans vanuit de Spirit-organisatie, het opzetten van een intranet-pagina over Reisbalans met vragen en gebruikersinstructies, het bouwen van management- en afdelingsrapportages vanuit Report Builder.

CAO: Jeugdzorg, GGZ

Software: Raet Beaufort/Gemal, Youforce, Impromptu, Report Builder, De Mobiliteitsfabriek Reisbalans, Word, Excel


Jeugdzorg Stichting Spirit, Amsterdam

Medewerker Servicepunt Personeel, salarisadministratie

September 2019 tot en met juni 2020

Als salarisadministrateur ondersteunen bij alle dagelijks voorkomende werkzaamheden, aanspreekpunt voor leidinggevenden, medewerkers en externe partijen, opleveren van managementrapporten, het opzetten van werkinstructies en handleidingen. Beheer van de loonbeslagen. Door de plotselinge thuiswerksituatie i.v.m. corona de geheel digitale manier van werken, vastleggen en registreren ontworpen en opgezet. Vanuit huis twee nieuwe medewerkers geheel ingewerkt en begeleid. Verder ondersteuning van de projectleider bij de voorbereidingen van de fusie van tussen Jeugdzorg Stichting Spirit (Amsterdam) en Jeugd-GGZ Stichting De Bascule (Duivendrecht) tot Stichting Levvel.

CAO: Jeugdzorg

Software: Raet Beaufort/Gemal, Youforce, Impromptu, Report Builder, Word, Excel


DH Accountants en Belastingadviseurs, Ede

Eerste medewerker afdeling salarisadministratie

Maart 2019 tot en met augustus 2019

Eerste medewerker op de afdeling salarisadministratie als tijdelijke vervanging. Begeleiden van junior salarisadministrateurs, beantwoorden van vragen van klanten, het verwerken van grote en kleine salarisadministraties van veel klanten met veel verschillende CAO’s. Aanspreekpunt voor accountants en adviseurs over onderwerpen van hun klanten.

CAO: Veel verschillende CAO’s waaronder Horeca, Agrarische sector, Loonbedrijven, Kleinmetaal, Metalektro, Welzijn, Huisartsenzorg, Glasbranche en ICT.

Software: AFAS Profit en In/Outsite, Word, Excel


Heerema Fabrication Group, Zwijndrecht

Medewerker HR en salarisadministratie

Oktober 2017 tot en met februari 2019

Alle voorkomende werkzaamheden binnen de salarisadministratie voor 4 verschillende ondernemingen, ondersteunen bij de reorganisatie naar een relatief kleine organisatie (van 800 naar 300 medewerkers), aanleveren van mutaties en gegevens bij de salarisverwerker. Beheer van de loonbeslagen. Ondersteunen en Beheer van de tijdregistratie en verlofregistratie in IFS als ook het verzorgen van de export/import voor de salarisverwerking. Waar nodig ondersteunen van de collega’s met HR-werkzaamheden, aanspreekpunt voor managers, medewerkers en externe partijen. Overdracht van werkzaamheden en inwerken van collega’s van de zusterorganisatie Heerema Marine Contractors voor de resterende administratie.

CAO: Metalektro

Softeware: AFAS Profit en Insite, IFS Tijdregistratie, Word, Excel


Gemeente Breda, Breda

Medewerker salarisadministratie

Maart 2017 tot en met september 2017

Alle voorkomende werkzaamheden op de salarisadministratie voor ongeveer 1500 medewerkers, aanspreekpunt voor leidinggevenden en medewerkers, inwerken van de nieuwe medewerker, het opstellen en verder uitbreiden van de werkinstructies.

CAO: Gemeenten

Software: ADP Workforce, Word, Excel


Securcash Nederland, Houten

Salarisadministrateur

Februari 2015 tot en met februari 2017

Securcash Nederland heette voorheen Brinks Nederland. Als salarisadministrateur van de verschillende ondernemingen van dit geld-transportbedrijf met ongeveer 1100 medewerkers, 3 CAO’s, aanspreekpunt voor management, leidinggevenden en medewerkers. Beheren van de loonbeslagen. Beheren van de transitie-vergoedingen-database behorende bij de reorganisatie en ondersteunen bij de reorganisatie-gesprekken en rapportages n.a.v. de reorganisatie, begeleiding van de overgang van SD Worx/Heli-P naar de software Raet Online/HR-Easy/Youforce van de nieuwe eigenaar. Begeleiding van de overgang van pensioenregeling n.a.v. de verkoop van de onderneming. Overdracht en inwerken van medewerkers van de nieuwe eigenaar. Aanspreekpunt voor directie, managers, medewerkers en externe partijen. Het verder ontwikkelen van werkinstructies en handleidingen.

CAO: Brinks Nederland, Brinks Geldverwerking en Particuliere Beveiliging

Software: SD Worx Heli-P/Cobra, Raet Online HR Easy, Youforce, Word, Excel


Bilthoven Biologicals, Bilthoven

Salarisadministrateur

Mei 2013 tot en met juni 2015

Teruggevraagd om maandelijks de controle en afronding van de salarisverwerking te verzorgen voor deze intussen naar 300 medewerkers gegroeide onderneming. In de periode 2010 tot en met 2012 de personeels- en salarisadministratie van deze onderneming opgezet en daardoor goed bekend met alle werkzaamheden. Controle en eindverwerking van de salarisadministratie, aansluitingen maken met de financiële administratie, rapportages voor directie en managers.

CAO: Bilthoven Biologicals

Software: AFAS Profit en Insite, Excel


NorthGateArinso, Nieuwegein

Personeels- en salarisadministrateur Tier 2

Oktober 2014 tot en met januari 2015

Als personeels- en salarisadministrateur van Tier 2 voor een van de grote klanten (meer dan 7500 medewerkers) bijgedragen aan de salarisverwerking door het oppakken en afhandelen van ingewikkelde salarismutaties en het herstellen van problemen die vanuit een andere afdeling (Malaga, Spanje) niet konden worden opgelost. Tevens ondersteunen bij het testen en ontwikkelen door software-wijzigingen, informeren van leidinggevenden en medewerkers van de klant over doorgevoerde wijzigingen, informeren van eigen collega’s o.a. door het opstellen van werkinstructies.

CAO: Eneco

Software: SAP HR en PY, Word, Excel


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Almata Jeugdzorg Plus, De Lindenhorst Jeugdzorg Plus
Den Dolder en Zeist

HR-medewerker

Juli 2013 tot en met september 2014

Als HR-medewerker in een heel veelzijdige functie meegeholpen met alle dagelijkse werkzaamheden op de HR-afdeling waarbij er eerst een fusie is van de twee jeugdzorg-instellingen (jeugdgevangenissen) Almata en De Lindenhorst tot één nieuwe organisatie, en daarna een privatisering van de nieuw ontstane organisatie naar een private koper. Ondersteunen van de directie bij de voorbereidingen van de fusie, werkzaamheden voor de salarisverwerking door P-Direkt van ongeveer 500 medewerkers, beheer van de verzuimregistratie, vacaturebeheer inclusief de contacten met externe partijen, inrichting en uitrol van de BAMW voor Jeugdzorg-professionals (later SKJ), beheer van alle mobiliteitscontracten, vaccinatie-registratie, aanspreekpunt voor managers en medewerkers, verzorgen van rapportages en het schrijven en bijwerken van werkinstructies. Daarnaast ondersteunen van de HR-adviseurs bij de transitie van de achtergebleven ambtenaren (ongeveer 300 van de 500) naar de nieuwe afdelingen binnen de Rijksoverheid of richting collectieve uitdiensttreding.

CAO: Rijksambtenaren

Software: P-Direkt (SAP HR en PY), Word, Excel


adidas, Amsterdam

Payroll administrator

April en mei 2013

Ondersteunen van de manager payroll bij rapportages en verslaglegging in SAP, de salarisverwerking van Nederlandse medewerkers en een aantal internationale verloningen.

CAO: Detailhandel

Software: SAP HR en PY, Word, Excel


Stichting 18K (onderdeel van Diamantgroep), Tilburg

Controleur output / tester

Maart en april 2013

Ondersteuning bij de overgang van personeels- en salarissoftware binnen het bedrijf. Daarbij voornamelijk als controleur de output bekeken en software-inrichting getest in de nieuwe salarissoftware.

CAO: Sociale werkplaatsen

Software: ADP Pion, ADP Workforce


Abbott, Zwolle

Payroll administrator

Oktober 2012 tot en met februari 2013

Als payroll administrator voornamelijk bezig met personeelsmutaties van diverse Abbott-bedrijven, het uitzoeken en beschrijven van procedures en werkinstructies, het genereren van overzichten voor SOX-wetgeving voor het Amerikaanse moederbedrijf, sparring-partner voor de manager salarisadministratie.

CAO: Abbott Healthcare

Software: ADP Perman II


Bilthoven Biologicals, Bilthoven

Kwartiermaker HR-department / payroll administration

Juni 2012 tot en met september 2012

Bilthoven Biologicals is het geprivatiseerde agentschap Nederlands Vaccin Instituut en als kwartiermaker-salarisadministrateur betrokken geweest bij het compleet opzetten van de hele afdeling HR- en Salarisadministratie, compleet met het mede-schrijven van de eigen ondernemings-CAO, de inrichting, uitrol en applicatiebeheer van AFAS Profit en Insite, het opzetten van workflows voor digitale afhandeling van mutaties en verlof-verzoeken, de inrichting en opstart van de Absentiemanager (van Cymax), het beheer van de vervoerscontracten met de Nederlandse Spoorwegen en Connexxion voor vervoersabonnementen, alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van personeels- en salarisadministratie voor ongeveer 250 medewerkers, verzuim- en verlofregistratie, vacaturebeheer inclusief contacten me externe partijen, het verzorgen van alle HR en SA-correspondentie aan management, medewerkers en externe partijen, aanspreekpunt voor alle HR- en SA-aangelegenheden, opzetten en beheren van alle procedures en werkinstructies in een personeelshandboek, aansluitingen met de financiële administratie.

CAO: Bilthoven Biologicals

AFAS Profit en Insite, Cymax Absentiemanager, Excel, Word


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Nederlands Vaccin Instituut, Bilthoven

Medewerker P-Beheer

Maart 2010 tot en met juni 2012

Voorbereidende werkzaamheden voor de salarisadministratie door het Ministerie en later P-Direkt voor ongeveer 450 medewerkers, beheer van verzuim- en verlofregistratie, vacaturebeheer inclusief contacten met externe partijen, het verzorgen en afhandelen van alle P&O-correspondentie naar management, medewerkers en externe partijen, het verzorgen van rapportages en overzichten, het beschrijven en bijwerken van procedures en werkinstructies, aansluitingen met de financiële administratie.
Door de privatisering van dit overheidsbedrijf ook betrokken en deels verantwoordelijk geweest voor de begeleiding en ondersteuning op het HR-gebied, waaronder het meeschrijven aan de nieuwe ondernemings-CAO voor Bilthoven Biologicals en bijbehorende personeelsregelingen, het opzetten en beheren van rapportages over aantallen en financiële gegevens aan het dealteam t.b.v. de verzelfstandiging/privatisering.

CAO: Rijksambtenaren en Bilthoven Biologicals

Software: P-Direct (SAP HR en PY voor de Rijksoverheid), Word, Excel


Brinks Nederland, Houten

Salarisadministrateur

Augustus 2009 tot en met februari 2010

Als salarisadministrateur verantwoordelijk oor de complete salarisverwerking van 3 ondernemingen (3 cao’s en ongeveer 1500 medewerkers), het stroomlijnen van de outsource-processen en zoeken naar oplossingen van operationele problemen met de leverancier, het ondersteunen van de directie bij de keuze voor een nieuwe softwareleverancier, controleren en herinrichten van zowel de oude software (Raet Online/HR Easy) als de nieuwe software (SD Worx Heli-P), het doorvoeren van mutaties, het maken van allerlei aansluitingen tussen salarisadministratie en financiële administratie, opleveren en controleren van overzichten t.b.v. SOX-verplichtingen vanuit het Amerikaanse moederbedrijf, deelname aan de sollicitatiecommissie voor een nieuwe salarisadministrateur en aansluitend het inwerken van de nieuwe medewerker, het opzetten van een loonbeslagen-administratie, advies aan de pensioenstichting over procedures m.b.t. pensioenen.

CAO: Brinks Nederland en Brinks Geldverwerking, Particuliere Beveiliging

Software: SD-Worx Heli-P/Cobra, Report Builder, Raet Online/HR Easy, Impromptu, Word, Excel


Rabobank Nederland, Utrecht

Medewerker Servicedesk HR Portaal

Januari 2009 tot en met juni 2009

Als medewerker (telefonisch) veel uitleg gegeven over en oplossingen zoeken voor systeemvragen over de werking van SAP en vragen over loonstroken/jaaropgaven. Vraagbaak voor HR- en PSA-collega’s van alle Rabobanken over systeem en verloningszaken, telefonisch en via e-mail ondersteunen van bankdirecteuren, managers, medewerkers en externe partijen naar aanleiding van allerlei workflows en de salarisadministratie.

CAO: Rabobank

Software: SAP HR en PY SAP OM, SAP BW, SAP Zelfbediening (internetportal voor Rabobank), Word, Excel


Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Den Haag

Senior medewerker Kwaliteit en Beheer Salarisadministratie

Oktober 2008 tot en met januari 2009

Onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de gevoerde salarisadministraties en de inrichting van de digitale personeelsdossiers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Algemene Zaken ten behoeve van de audit door de Rijks Accountant Dienst en interne eindverantwoordelijken als voorbereiding op de Jaarverslaggeving Rijk. Vanuit de controle ook instructies gegeven aan de bestandsbeheerders om geconstateerde gebreken op te lossen.

CAO: Rijksambtenaren

Software: SAP HR en PY (P-Direkt), PerCC, IPA, Word, Excel

Senior medewerker Administratie en Beheer Salarisadministratie

Juli 2008 tot en met september 2008

Ondersteunen met het opzetten en bemensen van een Shared Service Center voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Algemene Zaken. Voor het SSC een kennisbank opgezet zodat ook de telefoon-helpdesk de werkzaamheden verder kon uitbouwen. Verder betrokken bij het schrijven van nieuwe werkprocessen en werkinstructies. Aanspreekpunt voor leidinggevenden en medewerkers van de twee ministeries voor alle P-gerelateerde zaken.

CAO: Rijksambtenaren

Software: SAP HR en PY, PerCC, IPA, Planon, Word, Excel


Coloniae Belastingadviseurs, Aalsmeer

Salarisadministrateur

April 2008 tot en met juni 2008

Als salarisadministrateur verantwoordelijk voor de salarisverwerking van alle klanten met medewerkers (ongeveer 100 bedrijven met 550 medewerkers) bij dit belastingadvieskantoor. Veel klanten uit de bloemenbranche, transportbedrijven maar ook dga-verloningen, kwekers, kassenbouw en kleine uitzendbureautjes. Begeleiding van de omzetting van de salarisadministratie van Easylon op CBBS-software. Verder verantwoordelijk voor het inwerken van de nieuwe medewerker en het beschrijven van alle werkprocessen. Nagenoeg geen klantcontact, maar wel veel overleg met de accountant en belastingadviseur.

CAO: Veel verschillende cao’s, waaronder Transport en Logistiek, Glas-tuinbouw, Uitzendbureau’s NBBU

Software: Easylon, CBBS, Word, Excel


Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu,
Kadaster, Apeldoorn
Kadaster Regio Zuidwest, Rotterdam

Eerste medewerker / plv teamleider Salarisadministratie

Juli 2007 tot en met maart 2008

Vanuit de centralisatie van alle personeelsadministratie afdelingen betrokken bij het compleet opnieuw opzetten van de personeels- en salarisadministratie in een Shared Service Center. In eerste instantie als medewerker op de afdeling, maar al snel eerste medewerker/plaatsvervangend teamleider (van 25 medewerkers) en daardoor direct betrokken en sturend geweest bij het opzetten van alle werkprocessen van de nieuwe salarisadministratie. Aanspreekpunt voor alle directe collega’s Personeelsbeheer, de teamleider en HR-directie. Verder bezig met verwerken en controleren van alle salarisadministratieve handelingen voor ongeveer 2500 medewerkers en het verzorgen van alle P&O-correspondentie naar directie, management, medewerkers en externe partijen.

CAO: Kadaster

Software: SAP HR en PY, Word, Excel

Personeelsbeheerder

November 2005 tot en met juli 2007

Als personeelsbeheerder vanuit de regio Zuidwest (Rotterdam, Zoetermeer en Middelburg) verantwoordelijk voor alle salarismutaties voor ongeveer 350 medewerkers, verzuim- en verlofregistratie, verzorgen van alle P&O-correspondentie naar management, medewerkers en externe partijen. Aanspreekpunt voor directie en leidinggevenden. Verzorgen van diverse P&O-rapportages en overzichten. Voorbereiden van de overdracht (i.v.m. centralisatie) van alle werkzaamheden vanuit de regio naar de Concernstaf op het hoofdkantoor in Apeldoorn.

CAO: Kadaster

Software: SAP HR en PY, Word, Excel


Welzijnsstichting Portes, Utrecht

Salarisadministrateur / Beheerder urenregistratie

Juli 2005 tot en met maart 2006

Aansturen van de junior-medewerker en inwerken input-medewerker. Samen bezig met alle werkzaamheden op de afdeling salarisadministratie voor ongeveer 400 medewerkers, rapportages aan leidinggevenden en medewerkers, opstellen van procedures en werkinstructies. Ook verantwoordelijk geweest voor het opzetten en beheren van de tijd- en activiteitenregistratie.

CAO: Welzijnswerk, Kinderopvang

Software: Raet Beaufort/Gemal, Access, Excel


Provincie Noord Brabant, ‘s-Hertogenbosch

Databasebeheerder Functiewaarderingproces

Juni en Juli 2005

Als databasebeheerder vooral ondersteunend verantwoordelijk geweest voor het beheren van een complex gegevensbestand waarin alle medewerkersgegevens (van ongeveer 1500 medewerkers) zijn vastgelegd die horen bij het functiewaarderingsproces voor de provincies, genaamd Fuwaprov I en II. Daarnaast het opzetten en verstrekken van allerlei managementinformatie.

CAO: Provincies

Software: Excel