Klein Poelhuis Bilthoven, Bilthoven

Hoofd Boekhouding

2000 tot en met augustus 2002

Verantwoordelijk voor de boekhouding en financiële administratie, waarbij projectadministratie, debiteuren- en crediteurenbeheer, personeels- en salarisadministratie, beheren van liquide middelen, wagenparkbeheer en afwikkeling van de urenregistratie. Rapporterend aan de locatiedirecteur en financiëel manager/hoofdboekhouder van het moederbedrijf. Leidinggevend aan 3 parttime medewerkers en 2 receptionisten.


Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, Utrecht

Medewerker salarisadministratie

1996 tot en met 2000

Betrokken bij alle werkzaamheden op de salarisadministratie van medewerkers (in SAP HR/PY) en expats (in Easylon), aangifte loonbelastingen, contactpersoon voor externe partijen als Belastingdienst, UWV en verzekeraars, maar ook leidinggevenden en medewerkers, kasbeheer van de “kleine kas”. Meegeholpen bij de implementatie van SAP HR en Payroll (vanuit het oude systeem IBS Consist EMIS ASAP).

Deelnemersadministrateur Stichting Jaarbeurs Pensioenfonds

1998 tot en met 2000

Als deelnemersadministrateur het aanspreekpunt van directie, leidinggevenden en medewerkers over de pensioenregeling van het bedrijfspensioenfonds, aanwezig bij alle pensioenfondsbestuursvergaderingen, uitvoerder van debiteuren- en crediteurenbeheer, uitkeringsgerechtigden, WAO-administratie pensioenfonds. Ook deels betrokken bij de verzorging van de jaarrekening en de eindverwerking jaarverslagen van het pensioenfonds.


BDO Camps Obers, Utrecht

Assistent accountant MKB-afdeling

1992 tot en met 1996

Verwerken van de administraties van vele MKB-bedrijven in onder andere de horeca, bouw, detailhandel, dga-bedrijven, enzovoort. Daarmee ook betrokken bij het opzetten van de bijbehorende jaarrekeningen en belastingaangiften inkomstenbelasting, vermogensbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en btw.


Nederlandse Spoorwegen, Utrecht

Junior medewerker salarisadministratie CPA 1.3

1990 tot en met 1992

Als medewerker salarisadministratie betrokken bij de verwerking van salarismutaties en aanpassingen in de salarissoftware.