Archives 2023

COG verlengd opdracht

Onze dienstverlening aan de Christelijke Onderwijs Groep Vallei en Gelderland Midden (kortweg COG), een grote onderwijsinstelling voor MBO en VO-onderwijs met locaties in Ede, Veenendaal, Arnhem en Velp, wordt ook vanuit de vennootschap voortgezet. Op 11 september 2023 tekenden COG-opdrachtgever en TPCS een overeenkomst waarmee de verlenging werd vastgelegd.

De verlenging houdt in dat we het COG ook de komende maanden blijven ondersteunen bij het continueren van de salarisverwerking ondanks alle extra bijkomende werkzaamheden op de afdeling door de invoering en overgang naar nieuwe salarissoftware per 1 januari 2024.

De opdracht is intussen verlengd tot en met eind maart 2024. COG, hartelijk dank voor het vertrouwen.

Welkom BV, dág Eenmanszaak

Op maandag 4 september 2023 is Thom Peters Consultancy en Salarisadministratie BV opgericht. Speciale dank aan de medewerkers van Firm24.com en Elan Notarissen in Doesburg die de oprichting hebben verzorgd.

Deze vennootschap is de voortzetting van de activiteiten die tot 1 oktober 2003 vanuit de eenmanszaak Thom Peters Consultancy werden gedaan. Die eenmanszaak is op maandag 16 oktober opgeheven.

De behoefte aan een wat formelere entiteit ontstond door de wens om onze dienstverlening verder uit te breiden. Vanaf 1 januari 2024 kun je ook benaderen voor outsourcing/uitbesteding van je salarisadministratie en personeelsadministratie.

De komst van de vennootschap is ook gebruikt om deze nieuwe (en eenvoudige) internetpagina te openen. De nieuwe site zal in het 4e kwartaal van 2023 actief worden.